Price Unlock

USA
AT&T: 250K (1-6 h)
Australia Telstra 300k   Instant-60 phút
Australia Optus  550k  1-24h  
Australia 3 HUTSCHINSON 300k   Instant-60 phút
Australia Virgin    550k  1-24h     
Australia Vodafone    300k   1-24h 
Canada Rogers & Fido  2tr2   1-7 ngày
Telus , Koodo Canada: 1tr15 1-48h
FRANCE Bouygues Telecom   600k   1-48h
FRANCE SFR   1tr9  1-3 day
Korea KT Freetel (no balck list)  900k   1-4 ngày
Korea KT Freetel (balcklist)  2150k   1-7 ngày
Korea SK Telecom   1tr    7 ngày
Telenor Norway - Netcom (NAUY)     550k  48h
UK O2 All iPhones  550K       3 ngày (thuong done 24h)
UK Orange T-Mobile    1tr2   3 ngày
USA Verizon ( no black list )  2tr2    1-5 ngay
USA Sprint  ( no black list )    2tr  2   1-3 ngay
Germany TMobile (Expired Warranty)    1tr2 1-3 ngay

Liên hệ:  Nguyễn Thanh Tùng

CAM KẾT HOÀN LẠI 100% SỐ TIỀN NẾU UNLOCK KHÔNG THÀNH CÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét